Напрямки діяльності

 • Комплексне проектування і проектний супровід:
  • - виробничих комплексів на базі родовищ рудних і нерудних корисних копалин;
  • - хімічних технологій переробки і збагачення мінеральної сировини;
  • - об'єктів поводження з радіоактивними відходами;
  • - об'єктів житлово-цивільного будівництва.

 • Екологічні дослідження та моніторинг навколишнього середовища.
 • Оцінка впливів на навколишнє середовище.
 • Розробка локальних систем радіаційної безпеки.
 • Розробка протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами.
 • Виконання конструкторської документації на нестандартизоване обладнання.
 • Обстеження і оцінка технічного стану будівель і споруд.
 • Паспортизація існуючих будівель і споруд.
 • Комплексні інженерні вишукування:
  • - інженерно-геологічні, гідрогеологічні та геоекологічні дослідження;
  • - лабораторні дослідження властивостей ґрунтів і води;
  • - моделювання гідрогеологічних і гідрохімічних процесів;
  • - топографо-геодезична зйомка.

 • Наукові дослідження:
  • - в галузі охорони навколишнього середовища;
  • - технологій гірничих робіт.

Наш принцип - розробити весь проект у тісній співпраці із Замовником.