Продукція і послуги

Комплексне проектування

Відділ хімічних технологій

1. Розробка проектної документації на:

 • поверхневі комплекси рудовидобувних і переробних підприємств, в т.ч.:
  • - подріблювально-сортувальні комплекси;
  • - радіометричні фабрики;
  • - вузли навантаження і перевантаження, транспортні галереї;
  • - склади руди;
  • - комплекси об'єктів для закладки відпрацьованого простору;
 • гідрометалургійні заводи, збагачувальні фабрики, в т. ч.:
  • - відділення прийому, дроблення, грохочення, подрібнення і класифікації руди і затарювання готового продукту;
  • - відділення приготування реагентів;
  • - відділення згущення, вилуговування, нейтралізації, сорбції, екстракції, сушіння, прокалювання;
  • - лабораторії аналізу проб та їх обробки;
  • - пірометалургійні відділення сушіння та прокалювання готової продукції;
  • - відділення опробування і затарювання готової продукції і концентратів;
  • - транспортні галереї, естакади, приймальні та перевантажувальні вузли;
  • - склади руди, реагентів і палива;
  • - фізико-хімічні та експрес-лабораторії;
  • - склади паливно-мастильних матеріалів;
 • склади кислот, вапна і лугу;
 • установки мийки вагонів і цистерн;
 • установки для очищення шахтних вод, промислових стоків і залишкових розчинів підземного вилуговування;
 • комплекс будівель та споруд для підземного вилуговування;
 • дослідні та дослідно-промислові установки для вилучення рідкісноземельних і розсіяних елементів;
 • установки очищення стічних вод гальванічного виробництва, хімводоочищення котелень;
 • внутрішньоцехові і міжцехові технологічні трубопроводи, комунікації, запірну та іншу арматуру і споруди на них;
 • комплекси видобутку і переробки руд методами блочного і підземного вилуговування.

2. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

3. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

Науково-проектний гірничо-механічний відділ

1. Виконання комплексу робіт при проектуванні та розробці родовищ корисних копалин підземним і відкритим (для нерудних матеріалів) способами:

 • аналіз гірничо-геологічних характеристик родовищ, запасів і складу руд;
 • розрахунок схем видачі, прийому руди і породи з шахт і кар'єрів;
 • визначення схем відпрацювання родовищ;
 • розрахунок технологічних параметрів гірничих виробок;
 • визначення складу баз будівельної індустрії, розрахунок технологічних параметрів, вибір і компонування обладнання;
 • вибір устаткування для проходки виробок і очисних робіт, параметрів буровибухових робіт, провітрювання підземних гірничих виробок і кар'єрів;
 • визначення нормативів запасів основних матеріалів, обладнання;
 • вибір технологічних схем, компонування технологічного обладнання ремонтно-механічних майстерень, автогаражного господарства, підземного транспорту та складського господарства;
 • розробка заходів з охорони праці при веденні гірничих робіт;
 • розробка заходів з попередження і ліквідації аварій;
 • розрахунок трудомісткості, розробка структури та визначення штатів персоналу гірничодобувних і допоміжних виробництв, об'єктів будівельної індустрії.

2. Розробка проектної документації на комплекси будівель та споруд гірничодобувних підприємств, в т. ч. на:

 • надшахтні комплекси стволів;
 • проходку і оснащення вертикальних і похилих стволів;
 • проходку і облаштування горизонтальних гірничих виробок;
 • навколоствольні двори клітєвих і скіпових стволів;
 • клітьові та скіпові підйомні установки;
 • вентиляторні установки головного провітрювання;
 • водовідливні установки;
 • компресорні станції;
 • складські комплекси базисні й видаткові (загальношахтні, витратні склади, склади вибухових речовин);
 • склади паливно-мастильних матеріалів;
 • розкриття горизонтів шахт і кар'єрів;
 • провітрювання шахт і кар'єрів;
 • водовідлив шахт і кар'єрів;
 • будівлі і споруди автогаражного господарства, у тому числі автомобільні заправні станції;
 • комплекс будівель і споруд баз будівельної індустрії для гірничодобувних виробництв;
 • підземні сховища цивільної оборони;
 • відкриті гірничі виробки;
 • рекультивацію територій, порушених гірничими роботами.

3. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

4. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

5. Сейсмічний моніторинг впливу масових вибухів на наземні будівлі і споруди при проведенні гірничих і будівельних робіт.

Архітектурно-будівельний відділ

1. Розробка проектної документації на:

 • житлові і громадські будівлі;
 • будівлі та споруди промислових підприємств;
 • інженерні споруди;
 • поверхневі гірничі споруди;
 • транспортні мережі, споруди і комплекси;
 • вертикальний транспорт (ліфти, ескалатори, підйомники тощо);
 • енергетичні споруди і комплекси;
 • конструювання несучих та огороджувальних конструкцій;
 • реконструкцію будівель і споруд та їх частин.

2. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

3. Обстеження і оцінка технічного стану будівель і споруд.

4. Паспортизація існуючих будівель і споруд.

5. Макетне проектування та виготовлення демонстраційних матеріалів.

6. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

Електротехнічний відділ

1. Розробка проектної документації на:

 • системи зовнішнього електропостачання, лінії електропередач, трансформаторні підстанції та розподільні пункти напругою до 35 кВ;
 • електрообладнання і електроосвітлення: внутрішнє освітлення будівель і споруд, зовнішнє освітлення вулиць, площ і територій, спеціальне освітлення;
 • системи внутрішнього електропостачання поверхневого і підземного комплексів гірничодобувних і переробних підприємств;
 • системи автоматизації технологічних процесів;
 • мережі і системи зв'язку, сигналізації і телебачення, міжстанційні, магістральні, розподільчі телефонні мережі, розподільчі мережі радіофікації;
 • системи телемеханіки та диспетчеризації, системи охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, контроль доступу, автоматичні телефонні станції.

2. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

3. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

Кошторисно-економічне бюро

1. Розробка науково-технічної продукції:

 • звіти з економічних досліджень;
 • програми і схеми розвитку галузі;
 • техніко-економічні обгрунтування доцільності будівництва промислових об'єктів;
 • кошторисно-економічна частина проектної документації на будівництво об'єктів промислового і цивільного призначення;
 • техніко-економічні розрахунки за новими технологіями виробництв;
 • кошторисні нормативи у складі проектної документації з подальшим їх затвердженням;
 • індивідуальні одиничні розцінки на:
  • - будівельні конструкції;
  • - монтаж устаткування;
  • - калькуляції кошторисної вартості матеріалів, виробів і конструкцій;
  • - калькуляції транспортних витрат.

2. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

3. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

Сантехнічний відділ

1. Розробка проектної документації на будівництво та реконструкцію інженерних мереж та систем, а саме:

 • водопровід та каналізація:
  • - внутрішній водопровід і каналізація;
  • - внутрішньоквартальні, внутрішньомайданчикові, групові та локальні мережі водопостачання та споруди на них;
  • - магістральні водоводи і споруди на них;
  • - каналізація, зовнішні мережі та споруди;
  • - мережі дощової, побутової і виробничої каналізації;
  • - каналізаційні насосні станції (прив'язка типових проектів);
  • - самопливні і напірні магістральні колектори;
  • - очисні споруди побутових стоків (прив'язка типових проектів);
 • опалення, вентиляцію і кондиціонування повітря:
  • - з природним спонуканням;
  • - з примусовим спонуканням;
  • - спеціальне опалення;
  • - системи вентиляції і протидимного захисту будівель з підвищеною поверховістю;
 • внутрішньоквартальні та внутрішньомайданчикові мережі та мережі гарячого водопостачання, споруди на них;
 • газопостачання та газові пристрої:
  • - газопроводи низького, середнього та високого тиску і споруди на них;
  • - внутрішнє газопостачання;
 • системи протипожежного захисту, автоматичного пожежогасіння.

2. Водогосподарські розрахунки та баланси.

3. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

4. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

Бюро генплану та транспорту

1. Розробка проектної документації на:

 • благоустрій та озеленення територій;
 • рекультивацію територій після закінчення виробничої і господарської діяльності;
 • накопичувачі нетоксичних промислових і токсичних відходів;
 • автомобільні дороги промислових підприємств і місцевого значення;
 • підземні пішохідні переходи;
 • малі форми благоустрою та облаштування територій.

2. Проекти планування і генеральні плани виробничих територій (промислових, комунально-складських тощо).

3. Схеми розміщення окремих об'єктів:

 • транспортних;
 • виробничо-складських;
 • енергетичних;
 • культурно-побутових та адміністративних;
 • міського господарства.

4. Інженерний захист територій від затоплення і підтоплення.

5. Розробка відповідних розділів програм консервації об'єктів.

6. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

Проектний відділ охорони навколишнього середовища і радіаційної безпеки

1. Проведення прикладних наукових досліджень з охорони навколишнього середовища та радіаційної безпеки:

 • аналіз стану навколишнього середовища об'єктів техногенного і природного походження і розробка заходів щодо його поліпшення, організація моніторингу;
 • аналіз техногенного забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, розробка пропозицій по його нормалізації;
 • вивчення екологічних проблем при поводженні з радіоактивними відходами атомної енергетики і промисловості України;
 • дослідження питань радіаційної безпеки промислових підприємств;
 • аналіз і розробка методів відновлення довкілля при знятті з експлуатації, ліквідації або перепрофілюванні підприємств з радіаційно-небезпечними технологіями;
 • оцінка технологій з очищення скидів і викидів, зберігання і захоронення радіоактивних і токсичних відходів, дезактивації конструкцій і механізмів, відновлення порушених територій.

2. Розробка проектної документації в частині оцінки впливів на навколишнє середовище та радіаційної безпеки підприємств:

 • оцінка впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації для споруджуваних, реконструйовуваних і діючих підприємств;
 • оцінка впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації для зняття з експлуатації, ліквідації або перепрофілювання підприємств з радіаційно-небезпечними технологіями;
 • розробка заходів з радіаційної безпеки об'єктів з радіаційно-небезпечними технологіями;
 • оцінка технологій щодо реабілітації радіоактивно-забруднених територій, хвостосховищ, відвалів радіоактивних порід;
 • оцінка технологій по поводженню з радіоактивними відходами підприємств з радіаційно-небезпечними технологіями;
 • оцінка заходів з охорони ґрунтів і водойм від забруднення стічними водами;
 • оцінка заходів з охорони повітряного басейну від забруднення виробничими викидами.

3. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

Інженерні вишукування

Науково-виробничий відділ інженерних вишукувань та екологічних досліджень

1. Інженерно-геологічні вишукування:

 • дослідження та розробки, пов'язані з виконанням науково-дослідних робіт у галузі промисловості, будівництва, охорони навколишнього середовища;
 • інженерно-геологічне і гідрогеологічне рекогнозування;
 • інженерно-геологічна зйомка майданчиків і трас комунікацій;
 • польові дослідження властивостей ґрунту;
 • динамічне зондування;
 • гамма-каротаж свердловин;
 • випробування штампом у свердловинах і шурфах;
 • пресіометрія;
 • обертальний зріз у свердловинах;
 • дослідно-фільтраційні роботи;
 • відкачування води з одиночних свердловин;
 • кущове відкачування води;
 • дослідні наливи води в свердловини і шурфи;
 • геофізичні роботи;
 • електророзвідка;
 • радіометрія;
 • витратометрія і резистивіметрія;
 • радіаційні обстеження;
 • польові дослідження корозійної активності ґрунтів інтенсивності блукаючих струмів;
 • стаціонарні гідрогеологічні спостереження:
  • - коротко - і довгострокові;
  • - за рівнем, хімічним складом і температурою підземних вод;
  • - за першим від поверхні горизонтом і міжпластовими водами;
  • - стаціонарні інженерно-геологічні спостереження за стійкістю будівель і споруд та прилеглих територій;
  • - для територій з відсутністю небезпечних геологічних процесів;
  • - для територій поширення небезпечних геологічних процесів (зсувів, підтоплення, підроблюваних територій, обвалів та осипів);
  • - для територій розповсюдження звичайних ґрунтів;
  • - для територій поширення ґрунтів із особливими властивостями (просідаючих, біогенних, що набухають, засолених, штучних);
  • - для промислового та житлово-цивільного будівництва;
  • - для гідротехнічного будівництва;
  • - для об'єктів лінійного будівництва;
 • вишукування підземних джерел та забезпечення водопостачання:
  • - у зонах платформних кристалічних утворень;
  • - гідрографічні роботи на озерах і водоймищах;
 • гідрологічні роботи;
 • дослідження і прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під впливом техногенних факторів;
 • математичне моделювання на основі спеціального програмного забезпечення стаціонарних і нестаціонарних гідродинамічних і гідрохімічних процесів руху підземних вод;
 • розробка, організація і ведення моніторингу ґрунтів, підземних і поверхневих вод;
 • розробка і оцінка ефективності роботи захисних заходів і споруд.

2. Лабораторні дослідження:

 • лабораторні дослідження класифікаційних, фізичних, міцнісних, деформаційних та інших показників властивостей ґрунтів з використанням прекурсорів:
  • - дослідження пухких грунтів;
  • - визначення фізичних, водно-фізичних властивостей і гранскладу ґрунтів;
  • - компресійні випробування;
  • - випробування на зріз;
  • - дослідження фільтраційних властивостей ґрунтів;
  • - дослідження корозійної активності ґрунтів;
 • лабораторні дослідження хімічних властивостей води з використанням прекурсорів;
  • - скорочений хімічний аналіз;
  • - стандартний хімічний аналіз;
 • лабораторні дослідження радіонуклідного складу з використанням прекурсорів:
  • - води;
  • - продуктів харчування тваринного і рослинного походження;
  • - будівельних матеріалів, будівельних виробів і конструкцій, фаянсу, порцеляни, скла, глини, деревини та виробів з неї;
  • - грунтів;
  • - повітря.

3. Комплекс бурових робіт:

 • бурові роботи;
 • шнекове буріння;
 • ударно-канатне буріння;
 • колонкове буріння;
 • буріння та обладнання розвідувально-експлуатаційних та спостережних свердловин на воду.

4. Гірничі роботи:

 • проходження відкритих гірничих виробок;
 • польові дослідні фільтраційні роботи;
 • відкачки із свердловин одиночних і кущових;
 • нагнітання і наливи води у свердловини;
 • наливи води в шурфи.

5. Інженерно-геодезичні вишукування:

 • топографо-геодезична дослідницька діяльність з виконанням науково-дослідних робіт у галузі промисловості, будівництва, охорони навколишнього середовища:
  • - топографічна зйомка території в масштабах 1:500-1:5000 та її оновлення;
  • - створення і розвиток державної нівелірної мережі І-ІV класів;
  • - побудова і розвиток геодезичних мереж згущення 4 класу, 1 і 2 розрядів, нівелювання ІІІ і IV класів;
  • - побудова і розвиток знімальних мереж;
  • - обстеження та відновлення пунктів геодезичних мереж згущення;
  • - створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж при проектуванні та будівництві будівель та інженерно-технічних споруд;
 • геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок (крім землевпорядних робіт);
 • топографічна зйомка шельфу та внутрішніх водоймищ;
 • кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів;
 • дослідження земної поверхні;
 • дослідження розміщення існуючих будівель і споруд, інших елементів планування;
 • картографічна діяльність;
 • діяльність, пов'язана з розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру;
 • розвідувальні та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва;
 • дослідницька діяльність у сфері гідрометеорології.

6. Авторський нагляд за будівництвом об'єктів.

Обстеження будівель і споруд

Лабораторія по проведенню оглядів, обстежень та оцінки технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд

1. Обстеження будівельних конструкцій, будівель і споруд шляхом вимірювання якісних та кількісних показників експлуатаційної придатності будівель (споруд), їх частин та конструкцій:

 • фундаменти;
 • конструкції бетонні і залізобетонні;
 • кам'яні конструкції;
 • конструкції металеві;
 • підлога;
 • покрівля;
 • вимощення.

2. Визначення дефектів будівельних конструкцій, будівель і споруд шляхом вимірювання відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативних чи проектних документів.

3. Паспортизація будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації.