Дозвільні документи

Ліцензії

Ліцензія на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення:

  • проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні);
  • проектування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей;
  • проектування систем протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень;
  • проектування пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

Кваліфікаційні сертифікати

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури:

  • Інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва:

  • інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань

  • інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості

Дозволи

Дозволяється виконувати:

  • буріння свердловин під час геологічного вивчення родовищ корисних копалин;

  • застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку.