Замовники інституту

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

www.mpe.kmu.gov.ua

Державна програма "Ядерне паливо України"

Мета Програми полягає в забезпеченні розвитку уранового і цирконієвого виробництв в Україні та створенні потужностей з виробництва ядерного палива і його елементів.

Програма "Уран України"

Установлено капітальні вкладення та надана оцінка собівартості продукції і прибутку під час відпрацювання залишкових запасів діючих та освоєння нових родовищ урану, визначення напрямків та заходів для наукового супроводу програми "Уран України" та геологорозвідувальних робіт, а також дію уранового виробництва на навколишнє середовище.

Народногосподарське значення - здійснення заходів, спрямованих на підвищення незалежності паливного забезпечення АЕС України і послідовне виконання програми створення вітчизняного виробництва ядерного палива.

Програма "Цирконій України"

Об’єктом досліджень є діюче цирконієве та прокатне виробництва, науково-технічний потенціал України у зазначеній сфері. Встановлено, що на підприємствах атомної промисловості України можливо організувати виробництво двооксиду цирконію, цирконієвої губки, цирконієвого злитку, TREX-труби та цирконієвого прокату для тепловиділяючих збірок.

Соціальне значення полягає у максимальному використанні місцевих трудових, виробничих, науково-технічних та інших ресурсів, створенні умов для організації вітчизняного виробництва ядерного палива.

У результаті виконання вищезазначеною Програмою буде досягнуто випуск цирконієвого прокату в обсягах, необхідних для виготовлення ТВЗ і забезпечення потреб АЕС України.

Державний концерн "Ядерне паливо"

www.nfuel.gov.ua

Виконані інститутом роботи:

 • Створення бази даних щодо робіт з наукового супроводу об’єктів ядерно-паливного циклу України
 • Техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з виробництва ядерного палива
ДП "СхідГЗК"

www.vostgok.com.ua

Східний гірничо-збагачувальний комбінат - це один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він знаходиться в першій десятці, а також є найбільшим у Європі.

Основна продукція комбінату – концентрат природного урану. СхідГЗК виробляє також сірчану кислоту, гірничошахтне устаткування. Комбінат надає транспортні послуги (авто- і залізничні) , ремонтно-будівельні, науково-дослідні і конструкторські розробки, послуги зв'язку та ін.

Стратегічна ціль СхідГЗК – 100% забезпечення українських АЕС ураном з метою досягнення енергетичної незалежності України.

Новокостянтинівська шахта

Виконані інститутом роботи:

 • Авторський нагляд за будівництвом обєктів, споруд та інженерних мереж
 • Розробка архітектурної візуалізації та виготовлення демонстраційного макету проммайданчику Новокостянтинівської шахти

 • Розробка та впровадження техніко-економічних пропозицій щодо запровадження прогресивних рішень у проекті будівництва

 • Дослідження та розробка в галузі геодезії і розробки корисних копалин. Розробка технології купного вилуговування

 • Інженерно-геологічні вишукування територій для оцінки запасів піску для закладних робіт

 • Проведення інструментальних вимірів сейсмічної дії технологічних вибухів на об'єкти денної поверхні в межах гірничого відводу

 • Система радіоекологічного моніторингу підприємства. Моніторинг водного середовища. Підземні води. Створення мережі спостережних свердловин. Обладнання спостережних свердловин

 • Розробка комплексної системи пилозаглушення, вентиляції та способу дистанційного контролю за складом повітря при проведенні тупикових виробок буровим способом

 • Дослідження та геомеханічне обґрунтування безпечних параметрів експлуатаційних блоків

 • Виконання попередньої оцінки впливу на навколишнє середовище сховища відходів переробки уранової сировини

 • Техніко-економічне обґрунтування збільшення до 2,5 млн. т/рік обсягів видобутку та переробки уранової руди

 • Дослідження та розробка інструкції з нормування запасів руд, підготовлених та готових до виїмки

 • Радіаційно-екологічне обстеження району розміщення сховища відходів переробки уранових руд

 • Теплопостачання підприємства

 • Забезпечення технологічного транспорту та гірничої техніки паливо-мастильними матеріалами

 • та ін.

Гідрометалургійний завод

Виконані інститутом роботи:

 • Реконструкція вентиляційних ситем, обладнання з очищення газопилових потоків

 • Заміна приводів мішалок екстрактора та реекстрактора з клиноремінної передачі на мотор-редуктор вибухобезпечного виконання

 • Технічне переоснащення. Відновлення будівельних конструкцій будівель та галерей

 • Реконструкція. Інженерно-геологічні вишукування

 • Розробка методики розрахунку питомих норм енергоресурсів

 • та ін.

Інгульська шахта

Виконані інститутом роботи:

 • Дослідження системи вентиляції і радіаційної обстановки в шахті (радонова зйомка)

 • Інженерно-геологічні вишукування. Полігон купного вилуговування

 • Радіометрична збагачувальна фабрика

 • Дробильно-бункерний комплекс ствола "Північний" Мічурінського родовища в поверсі 280-350 м

 • Реконструкція системи очищення шахтних вод. Резервуари шахтної води

 • Реконструкція клітьової підйомної установки ствола "Північний"

 • Гідрогеологічні роботи по відновленню працездатності свердловини

 • Інженерні вишукування. Електрокалориферна ствола "Північний"

 • Виготовлення паспорту під'їзної залізничної колії з графічними додатками

 • Реконструкція ОШВ

 • Реконструкція клітьового підйому. Ствол "Північний"

 • та ін.

Смолінська шахта

Виконані інститутом роботи:

 • Підтримка виробничих потужностей шахти. Відпрацювання покладів нижніх горизонтів Ватутінського родовища

 • Підтримка виробничих потужностей. Розкриття та дорозвідка родовища у поверсі 640-550 м (розкриття горизонту 640 м). Електропостачання горизонту 640 м

 • Оформлення технічного паспорта підїздної залізничної колії

 • Дослідження параметрів зсуву та розробка рекомендацій по відпрацюванню очисних блоків південного флангу Ватутінського родовища в межах охоронного цілика ствола "Допоміжний"

 • Дослідження системи вентиляції і радіаційної обстановки (радонова зйомка)

Сафонівське родовище

Виконані інститутом роботи:

 • Моделювання довгострокових гідрохімічних процесів при відпрацюванні родовища методом підземного вилуговування

 • Радіаційно-екологічне обстеження проммайданчика родовища та прилеглої території

ПАТ "Північний ГЗК"

www.metinvestholding.com

Північний ГЗК - одне з найбільших гірничо-видобувних підприємств Європи, які виробляють залізорудний концентрат (вміст заліза 65,2 - 65,6%) і окатиші (вміст заліза 62,0% і 63,0%).

Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти 14,75 млн. т залізорудного концентрату і 10,5 млн. т окатишів. Сировинною базою Північного ГЗК є великі родовища залізистих кварцитів, які розробляються Первомайським і Ганнівським кар'єрами: їх загальні промислові запаси за методикою JORC становлять 2 840 млн. т мінеральних ресурсів.

З моменту введення в експлуатацію дробильної фабрики №3 в 2006 році видобуток руди в Первомайському кар'єрі проводиться із застосуванням циклічно-потокової технології (ЦПТ). Впровадження ЦПТ дозволило знизити витрати на транспортування руди для подальшої переробки, збільшити виробничу потужність кар'єру і знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище. В даний час в кар'єрі ведеться будівництво скельної циклічно-потокової технології. Це наймасштабніший проект в гірничо-рудній галузі незалежної України.

Виконані інститутом роботи:

 • Залучення до експлуатації Південної частини Ганнівського родовища залізистих кварцитів та розкриття нижніх горизонтів Ганнівського кар’єра для підтримання потужності комбінату. Дробильна фабрика №2

 • Відкритий склад скельної породи. Корпус навантаження скельної породи в думпкари"

 • Будівництво комплексу складування і відвантаження скельної породи на промисловому майданчику транспортно-складського комплексу дробильної фабрики №2

 • Попередній огляд стану об’єктів, загальна оцінка технічного стану територій забудов, будівель і споруд.

 • Склад паливно-мастильних матеріалів

 • Автозаправна станція (добова кількість транспортних засобів - приблизно 500 одиниць)

ПАТ "Центральний ГЗК"

www.metinvestholding.com

Центральний ГЗК займає шосте місце серед гірничодобувних підприємств України.

ЦГЗК виробляє товарний залізорудний концентрат із вмістом заліза 65,0% і 68,2%, а також окатиші з середнім вмістом заліза 65,62%.

Сировинною базою підприємства є родовища залізистих кварцитів, які розробляються Глеєватським, Петровським та Артемівським кар'єрами, а також полем шахти ім. Орджонікідзе, загальні промислові запаси яких за методикою JORC становлять 2 689 млн. т мінеральних ресурсів, у тому числі 710 млн. т залізної руди.

ЦГЗК є унікальним українським підприємством, що об'єднує відкриий і підземний видобутки магнетитових кварцитів і їх подальше збагачення.

Виконані інститутом роботи:

 • Будівництво комплексу крупнокускового магнітного рудорозбирання в кар'єрі №3
 • Розробка оцінки зон забруднення підземних вод та підтоплення території в результаті експлуатації відвалів Петровського кар'єру

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

www.arcelormittal.com.ua

Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" займає лідируючі позиції серед найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України і є частиною міжнародної корпорації АрселорМіттал - виробника сталі №1 у світі, а також одного з найбільших іноземних інвесторів в країні.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" - підприємство з повним металургійним циклом, яке включає коксохімічне виробництво, гірничорудне виробництво (відкриті розробки та підземний видобуток руди) і металургійне виробництво, у складі якого діють доменний, сталеплавильний і прокатний департаменти.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Виконані інститутом роботи:

 • Вогнетривко-вапняний цех. Дільниця виробництва вапна
 • Переведення обертових печей на пиловугільне паливо
 • Обстеження й оцінка технічного стану об‘єктів: будівлі гарячих головок, будівлі завантажувальних головок, металоконструкцій електрофільтрів, кранової естакади складу вапна, будівельних конструкцій галереї СК-9
 • Обстеження стану гідротехнічних споруд з розробкою і видачею паспорта технічного стану ГТС
ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат"

www.zgrk.com.ua

Запорізький залізорудний комбінат - одне з найбільших підприємств гірничо-металургійної галузі України.

Комбінат побудований на базі Південно-Білозерського родовища багатих залізних руд. Вміст заліза в рудному масиві - від 48 до 69%. Видобута руда є унікальною на території СНД не тільки за якістю, але і по низькому вмісту шкідливих домішок.

У складі підприємства 15 структурних підрозділів - шахти "Експлуатаційна" і "Прохідницька", дробильно-сортувальна фабрика, цехи: закладки виробленого простору в шахті, залізничний, автотранспортний, ремонтно-механічний, капітальних та поточних ремонтів, енергоцех, електроремонтна дільниця, дільниця підготовки виробництва, лабораторія автоматизації технологічних процесів, житлово-експлуатаційна дільниця, цех громадського харчування та відомча воєнізована охорона.

ТОВ "Будівельник-2007"

www.en.hongxinjituan.com

Підприємство з видобутку та переробки марганцевих руд Велико-Токмакського родовища

Виконані інститутом роботи:

 • Техніко-економічне обгрунтування
 • Топографо-геодезичні та інженерно-геологічні роботи
 • Наукове супроводження проекту, розробка документації, авторський нагляд
 • Інженерні вишукування для будівництва
 • Проект нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин з зворотними водами
 • Детальний план території
 • Виготовлення демонстраційних макетів гірничодобувного і переробного комплексів в масштабі 1:500
 • Демонстраційні матеріали для громадських слухань
 • Відбір технологічних проб марганцевої руди шахтного поля №6 Велико-Токмакського родовища
 • та ін.

ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива"

www.plantnf.com.ua

Рішенням Міжвідомчої комісії Мінпаливенерго України, ВАТ "ТВЕЛ" визнано переможцем конкурсу з вибору партнера і технології для створення виробництва ТВЗ в Україні.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року №1922-р прийнято рішення про створення в Україні підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з використанням технології, запропонованої ВАТ "ТВЕЛ".

Між ВАТ "ТВЕЛ" і ДК "Ядерне паливо" укладено Угоду від 27 жовтня 2010 року про співпрацю при організації в Україні виробництва ядерного палива для реакторних установок типу ВВЕР-1000 за російськими технологіями.

На виконання розпорядження КМУ, засновниками (ДК «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ») створено і 2 грудня 2011 року зареєстровано в органах державної реєстрації (Маловисківська РДА Кіровоградської області) ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

У спільному українсько-російському підприємстві ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»:

 • 50% +1 акція належить Державному концерну "Ядерне паливо" (Україна);
 • 50% -1 акція - ВАТ "ТВЕЛ" (РФ).

ВАТ "Запоріжсталь"

www.zaporizhstal.com

ВАТ "Запоріжсталь" займає одне з провідних місць в металургійній галузі України і входить до складу найбільшої гірничо-металургійної компанії - група Метінвест.

"Запоріжсталь" чітко тримає курс на підвищення ефективності виробництва, модернізацію обладнання, а також створення і поліпшення безпечних умов праці для співробітників.

Комбінат "Запоріжсталь" виробляє сталевий гарячекатаний рулон і лист, холоднокатаний лист і рулон з вуглецевих, низьколегованих сталей, гнутий профіль, а також сталеву стрічку і чорну жерсть.

Висока якість продукції підприємства підтверджується попитом на неї на внутрішньому і зовнішньому ринках. Вона затребувана більш ніж в 50 країнах світу (Туреччина, Італія, Польща, Росія, Сирія, Ізраїль, Болгарія, Ефіопія, Нігерія та ін.), а стратегічним напрямом збутової політики комбінату залишається український ринок.

ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"

www.krruda.dp.ua

Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – правонаступник ВО "Кривбасруда" – є найбільшим підприємством України з видобутку залізної руди підземним способом.

До структури комбінату входять чотири шахти: "Родіна", "Гвардійська", імені В. І. Леніна, "Октябрська". Їх ритмічну роботу забезпечують допоміжні підрозділи: шахтобудівельне управління, сервісне управління з ремонту та монтажу шахтного обладнання, управління залізничного транспорту, автобаза, ремонтно-будівельний та енергетичний цехи, центральна енерголабораторія, база матеріально-технічного постачання, гірнича інспекція з технічного контролю якості руд, центр інформаційних систем, управління соціальних підрозділів.

ДП НАЕК "Енергоатом"

www.energoatom.kiev.ua

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт. Основна мета діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом" – збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації.

ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує майже 50% потреби України в електроенергії.

Компанія "Енергоатом" є членом ВАО АЕС, WNA, EUR, INPRO та Українського ядерного товариства.

Чотири атомні станції — Запорізька, Рівненська, Южно-Українська, Хмельницька, а також "Атомремонтсервіс", "Атоменергомаш", "Атомкомплект", "Атомпроектінжиніринг", "Аварійно-технічний центр", "Науково-технічний центр", "Донузлавська ВЕС", "Складське господарство", "Енергоефективність" і "Управління справами" є відокремленими підрозділами ДП "НАЕК "Енергоатом".

ДНВП "Цирконій"

www.zirconium.etov.com.ua

Об'єкти підприємства розміщуються на північному, південному та східному майданчиках території колишнього ВО "ПХЗ".

До складу ДНВП "Цирконій" входить технологічне виробництво з випуску цирконію та гафнію, центральна заводська лабораторія, енергетичний цех, автогосподарство.

Технологічне виробництво є основним виробництвом, яке забезпечує випуск: цирконієвих хімічних сполук (діоксиду цирконію, оксінітрата цирконію, очищених по гафнію, а також сплавів і лігатур на основі цирконію); металевого гафнію, лігатур і хімічних сполук на основі гафнію.

ПАТ "ММК ім. Ілліча"

www.ilyich.com.ua

ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - найбільше промислове підприємство Донбасу та Донецької області.

Комбінат виробляє гарячекатаний і холоднокатаний сталевий лист широкого сортаменту, в тому числі для суднобудування, нафтопровідні, бурильні, газо- і водопровідні труби.

Комбінат є єдиним підприємством України, яке виробляє оцинкований лист і автомобільні балони для зріджених газів. В останні роки побудовані трубоелектрозварювальний цех, цех з виготовлення виливниць, вапняно-випалювальних цех, будується енергетичний корпус.

ДП "Бар'єр"

www.baryer.dp.ua

Головними завданнями ДП "Бар'єр" є здійснення рекультиваційцно-відновлювальних робіт на радіоактивно-забруднених територіях, поводження з відходами переробки уранових руд та обладнанням, забрудненим радіонуклідами природного походження, поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами.

Основними напрямками діяльності підприємства є: експлуатація хвостосховищ відходів переробки уранових руд, виведення хвостосховищ із експлуатації, проведення регламентних робіт на хвостосховищах; дезактивація будівель, споруд, обладнання на території; проведення радіаційного контролю, радіаційний моніторинг навколишнього природного середовища, поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та інші.

Виконані інститутом роботи:

 • Передпроектні роботи для розробки ТЕО обгрунтування оптимальних варіантів здійснення заходів на хвостосховищі "Дніпровське"

 • Буріння та облаштування розвідувальних та спостережних свердловин на хвостосховищах колишнього ПХЗ

 • Розробка проекту з реконструкції та перепрофілювання ІІ секції хвостосховища "Сухачівське"

 • Інструментальний контроль за станом захисних дамб хвостосховища "Дніпровське"

 • Розробка проекту системи контролю за геотехнічним станом дамби хвостосховища "Cухачівське, Секції I та II"

 • Розробка техніко-економічного розрахунку регулювання водного режиму хвостосховища "Сухачівське, Секція II" для утримання оптимального водного балансу

ДІ "УкрНДІводоканалпроект"

www.uvkp.com.ua

Сьогодні ДІ "УкрНДІводоканалпроект" є провідною галузевою науково-дослідною та проектно-вишукувальною організацією, яка спеціалізується на дослідженні, проектуванні та нормативному забезпеченні систем водопостачання, водовідведення та промислових гідротехнічних споруд, а також на вирішенні питань, пов'язаних з екологією і захистом навколишнього середовища.

Як базова організація, інститут координує науково-технічну діяльність в галузі будівництва по напрямку водопостачання та водовідведення і є єдиним науково-дослідним та проектним центром, здатним здійснювати загальну науково-технічну політику по даному напрямку діяльності.

КП "Жовтоводський водоканал"

www.evk.dp.ua

Діяльність підприємства направлена на забезпечення населення, підприємств і організацій міста Жовті Води, сіл Петрівського району Кіровоградської області та П’ятихатського району Дніпропетровської області послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.

В своїй діяльності підприємство експлуатує комплекс гідротехнічних споруд водозабору на р. Інгулець, водопровідні та каналізаційні насосні станції і мережі.

З метою покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення, скорочення витрат на виробництво питної води, очистку стічних вод, на підприємстві постійно проводиться робота направлена на модернізацію виробництва, впровадження новітніх технологій з водопідготовки та очистки стічних вод, заходів з енергозбереження, впровадженню автоматизованих систем керування технологічними процесами і автоматизованих систем диспетчерського контролю та обліку споживання енергоресурсів.

Виконані інститутом роботи:

 • Аналіз проби води з поверхневого водоймища за показниками радіаційної безпеки
 • Реконструкція складу хлору на водопровідних очисних спорудах насосно-фільтрувальної станції №4 з впровадженням обладнання для запобігання виникнення забруднення атмосферного повітря
Жовтоводська міська Рада

www.test.zhovtivody.dp.ua

Виконані інститутом роботи:

 • Обстеження та оцінка технічного стану житлових будинків, промислових будівель
 • Робочі проекти капітального ремонту навчальних закладів та реконструкції світлофорних об'єктів
 • Авторський нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єкті з виробництва металовиробів, з озеленення території мікрорайону, будівництва житлового будинку
 • Організація систем газопостачання житлового масиву, мереж вуличного освітлення віддалених районів, системи моніторингу території міста
 • Комплекс робіт з реабілітації забрудненої території
 • Розрахунок теплового навантаження на приміщення медичного центру
 • Капітальний ремонт крівлі комунального закладу культури "Міський історичний музей ім. Ю. І. Пригожина"
 • Реконструкція крівлі будівлі комунального закладу культури "Жовтоводська музична школа"
 • Топографічна зйомка в масштабі 1:500 і визначення об'єму стоку дощових та талих вод на території Жовтоводської АС


Будемо раді, якщо Ви станете одним з наших Замовників. Запрошуємо до співробітництва!