Інформація про інститут

Державне підприємство "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" засноване на державній власності і належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Інститут має 45-річний досвід виконання комплексних проектно-вишукувальних робіт в галузі будівництва і реконструкції підприємств з видобутку і переробки корисних копалини, машинобудівних заводів, об'єктів цивільного і соціального призначення, а також науково-дослідних робіт в галузі розробки технологій видобутку корисних копалин, забезпечення охорони праці, охорони довкілля і створення систем радіаційної безпеки.

Підприємством запроектовані гірничо-переробні комплекси на базі родовищ уранових і марганцевих руд, гідрометалургійні заводи, завод з виробництва ядерного палива і багато інших промислових об'єктів.

З 2008 року інститут входить до складу Державного концерну "Ядерне паливо".

Підприємство відповідно до покладених на нього органами державної влади функцій визначене:

  • генеральним проектувальником об'єктів підприємств атомної промисловості України;
  • головною проектною організацією в сфері поводження з радіоактивними відходами атомної енергетики і промисловості;
  • базовою організацією зі стандартизації в ядерно-промисловому комплексі в частині стандартизації проектування об’єктів атомної промисловості, сфері проектування об'єктів атомної промисловості.

Основною метою діяльності інституту є проектне і наукове супроводження створюваних об’єктів та виробництв ядерно-паливного циклу, а саме: виробництв з видобутку та переробки уранової руди; виробництв з переробки цирконієвої руди та цирконового концентрату, заводу з виробництва ядерного палива.

Індивідуальною унікальною особливістю і безумовною перевагою підприємства є здатність розробки проектів будівництва об'єктів цивільного та промислового призначення «під ключ»:

  • комплексні вишукувальні роботи;
  • розробка містобудівної документації;
  • розробка комплексної проектної документації;
  • комплексні обстеження будівель і споруд;
  • науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки;
  • авторський нагляд за будівництвом.

Підприємство включене до переліку об'єктів права державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та не підлягають приватизації.

Більш детально у буклеті